Good Afternoon
Login

Elektralite Fixed Wash

elektraLite Eyeball 5-in-1 Fixture, 10°
Item # 67-G0001
$234.00
Each
elektraLite Eyeball 5-in-1 Fixture, 25°
Item # 67-G0002
$234.00
Each
elektraLite Eyeball 5-in-1 Fixture, 40°
Item # 67-G0003
$234.00
Each
elektraLite SLA Retina
Item # 67-G0011
$273.90
Each
elektraLite SLA Retina RGBW
Item # 67-G0036
$273.90
Each
elektraLite Eyeball QUAD - 10°
Item # 67-G0037
$195.00
Each
elektraLite Eyeball QUAD - 25°
Item # 67-G0038
$195.00
Each
elektraLite Eyeball QUAD - 40°
Item # 67-G0039
$195.00
Each

Elektralite Batten / Cyc

elektraLite ElektraBar 25°, Black
Item # 67-G0009
$799.99
Each